Kompletna stomatologia – planowanie i przedstawianie planów leczenia w wersji cyfrowej (z VAT art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT)

Kompletna stomatologia – planowanie i przedstawianie planów leczenia w wersji cyfrowej (z VAT art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT)

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in.: 

nowoczesnej praktyki stomatologicznej, a w tym istoty stomatologii kompleksowej,
6 zasad pełnej stomatologii – zęby, przyzębie, staw skroniowo-żuchwowy/okluzja, drogi oddechowe i uśmiech,
4 podstawy okluzji
tego, dlaczego przeprowadzenie pełnego badania jest nadal podstawą każdego leczenia,
wirtualnej artykulacji,
sposobów, w jakich technologia cyfrowa pomaga zaangażować pacjentów i zwiększyć ich akceptację,
planów leczenia dzięki prostemu projektowi uśmiechu 2D i mock-up’om addycyjnym 3D –„Próba uśmiechu”,
precyzyjnego planowania leczenia,
sposobów cyfrowego planowania odbudowy, ortodoncji, implantów oraz ekwilibracji.

Zamówienie

Data startu: 2022-12-10

1090,00

PLN

Zamów
Copyright © 2023 by Stankowscy Academy.